Vakoverschrijdend project computerwetenschappen

Course year: 
2015

In dit opleidingsonderdeel wordt de student zelfstandig en in groep aan het werk gezet om de vaardigheden en de kennis uit verschillende opleidingsonderdelen toe te passen op een voor hem nieuw probleem. De presentatie van de resultaten doet beroep op de aangeleerde communicatievaardigheden. Het opleidingsonderdeel legt de klemtoon op de verzelfstandiging van de student. Recent wordt ook veel aandacht besteed aan het stimuleren van ondernemerszin.

 

Lecturer: 
Dirk Stroobandt
Assistant: 
Elias Vansteenkiste
Assistant: 
Poona Bahrebar