Hardware/software co-ontwerp

Course year: 
2011

Het doel van dit opleidingsonderdeel is de studenten vertrouwd maken met de verschillende stappen in hardware/software co-ontwerp van complexe systemen. Voortbouwend op de cursus Ontwerpmethodologie van complexe systemen gaan we dieper in op aspecten van ingebedde software (i.h.b. RTOS en code-optimalisaties), hardwareontwerp (vooral systeemontwerp), hardware/software-partitionering en interfacesynthese. Speciale aandacht gaat ook uit naar vermogenbeheer.

Het overgrote deel van de communicatie voor dit vak zal via Minerva verlopen. De pratica van dit vak zijn verplicht en vallen meestal op maandag van 13u00 tot 15u45.

Het examen bestaat uit een mondeling theorie-onderdeel en een schriftelijk oefeningenonderdeel.

 

The purpose of this course is to make the students familiar with the different aspects in hardware/software codesign of complex systems. Building on top of the course Design methodology for complex systems, we further explore aspects of embedded software (in particular RTOS and code optimizations), hardware design (especially at the system level), hardware/software partitioning and interface synthesis. With an additional focus on power management.

In general, the communication for this course will happen using the Minerva platform. The labs for this course are mandatory and are usually on Mondays from 13h00 til 15h45.

The exam is split up in a oral theoretic part and a written exam, based on the labs.

Lecturer: 
Dirk Stroobandt
Assistant: 
Fatma Abouelella
Assistant: 
Karel Heyse