Complex Systems Design Methodology

Course year: 
2011

This course aims to familiarize the student with the different aspects and stages in the design of complex systems. We start by building on the Digital Electronics Course and give extra attention to hardware design on the RT-level. Next, we explore the very important aspect of datatransfer and memory usage. In the second part of this course we drill down on some important design aspects of complex systems.

In general, the communication for this course will happen using the Minerva platform. The labs for this course are mandatory and are usually on Wednesdays from  14h30 til 18h45.

The exam is split up in a oral theoretic part and a written exam, based on the labs.

Het doel van dit opleidingsonderdeel is het vertrouwd maken van de studenten met de verschillende aspecten en fasen in het ontwerp van complexe systemen. Hierbij wordt eerst verder gebouwd op de competenties verworven in het opleidingsonderdeel Digitale Elektronica en gaan we dieper in op hardware-ontwerp op RT-niveau. Daarna bespreken we het zeer belangrijke aspect van datatransfers en geheugengebruik. In een tweede deel van dit opleidingsonderdeel gaan we dieper in op enkele belangrijke ontwerpsaspecten van complexe systemen.

Het overgrote deel van de communicatie voor dit vak zal via Minerva verlopen. De pratica van dit vak zijn verplicht en vallen meestal op woensdag van 14u30 tot 18u45.

Het examen bestaat uit een mondeling theorie onderdeel en een schriftelijk oefeningen onderdeel.

Lecturer: 
Dirk Stroobandt
Assistant: 
Brahim Al Farisi
Assistant: 
Tom Davidson